Dịch vụ tên miền

CÁC DỊCH VỤ ĐI KÈM TÊN MIỀN

Tên dịch vụ Phí cài đặt Phí duy trì năm Ghi chú
Managed DNS Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel
Doamain forwarding Cho phép liên kết tên miền của bạn đến địa chỉ Web đã có sẵn
Khoá tên miền Tăng cường bảo mật cho tên miền chống transfer
Boả mật thông tin tên miền Toàn bộ thông tin Whois tên miền của bạn sẽ được dấu kín hoàn toàn với mọi công cụ Whois