Web Hosting

Dịch vụ cộng thêm Mô tả Giá Đặt mua
Banwidth 1GB 20.000 VN/ Tháng Đăng ký
Banwidth 10GB 150.000 VN/ Tháng Đăng ký
Banwidth 25GB 300.000 VN/ Tháng Đăng ký
Banwidth 50GB 500.000 VN/ Tháng Đăng ký
Banwidth 100GB 820.000 VN/ Tháng Đăng ký

Hotline