Email

Dịch Vụ Email Server Riêng

Thừa hưởng mọi tính năng và hỗ trợ như gói cho Doanh Nghiệp nhưng bạn có thể yêu cầu tùy chỉnh nhiều thông số và không phải chia sẻ IP.
Với 01 IP riêng sẽ giúp bạn hạn chế tối đa việc email gởi đi bị từ chối do địa chỉ IP nằm trong Black List (sổ đen của các nhà cung cấp dịch vụ Email, Gmail, Yahoo...). Chúng tôi có thể thiết lập riêng cho bạn các chính sách bảo mật cũng như tư vấn về Mail Offline. Bạn cũng không cần có IT giỏi Email để lo lắng về vấn đề kỹ thuật, chúng tôi tiếp nhận, hỗ trợ và xử lý mọi thắc của người sử dụng.

* Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

Hotline